Business Performance

Happy Delivery หรือ บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด

เกิดจากเพราะเราเล็งเห็นว่า “ทุกธุรกิจต้องมีโลจิสติกส์” ในขณะที่โลกาภิวัตน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก หลายบริษัทฯ ตระหนักรู้และพยายามลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมเพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคง รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันหลายบริษัทอยู่นิ่งๆ จนถูกกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทต่างชาติ

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่เล็งเห็นโอกาสและความสำคัญของระบบบริหารจัดการสินค้าในคลังและระบบขนส่งว่ามีผลต่อการดำเนินธุรกิจในทุกสาขา เนื่องจากปัจจุบัน หลายบริษัท หลายองค์กร เริ่มปรับใช้นโยบายต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดการบริหารจัดการบุคลากร ด้วยความตระหนักรู้ถึงความต้องการนี้เอง และด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผนวกเข้ากับการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการในทุกๆ ขั้นตอน บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “เราคือ ผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์สัญชาติไทย แบบครบวงจร และมีความเป็นมืออาชีพ” ทำหน้าที่

   ให้บริการเช่าพื้นที่/เช่าคลังสินค้า
   ให้บริการจัดการสินค้าในคลัง
   และให้บริการขนส่งสินค้า

ซึ่งเราสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า “การให้บริการของเรามีศักยภาพเทียบเท่ากับบริษัทฯต่างชาติ”

เพราะ Happy ให้ประโยชน์ที่มากกว่า

  พื้นที่เก็บของไม่จำกัด

  ไม่ต้องลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้า

  มีพื้นที่ให้บริการเช่าตามขนาดที่ต้องการ

  จ่ายเท่าที่คุณจัดเก็บ ราคาดี ลดต้นทุน ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง

  เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น

  มีพนักงานให้บริการดูแลสินค้าทุกขั้นตอน ลดปัญหาในการบริหารบุคลากร

 การรับประกันสินค้าสูญหาย หรือเสียหาย

  มีระบบป้องกันอัคคีภัย

  มีระบบควบคุมแมลง และสัตว์ต่าง ๆ

Why Choose Us ?

   เราตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และรับฟังเสียงของลูกค้าเสมอ

   เราทุ่มเทเพื่อการบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าในทุกๆ ครั้ง

   เราเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

   เราเป็นบริษัทผู้สร้างมาตรฐานชั้นเลิศ ลูกค้าต้องได้รับบริการที่ถูกและดี

   เรานำเสนอการบริการที่คุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้า

   เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด

   สินค้าถึงมือผู้รับปลายทางภายในเวลาที่กำหนด “ถูกจุด ถูกที่ ถูกเวลา”

   ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ได้รับความเสียหาย

   การบริการต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพ

Brand Journey

จากจุดเริ่มต้นในการทำงานด้านธุรกิจด้านการขนส่งเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ในการดำเนินกิจการด้าน Logistic จนนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องกลายเป็น Happy Delivery ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน Logistic อย่างครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Goal in the Future

“สิ่งที่เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้ทัดเทียมกับบริษัทฯชั้นนำต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ทั้งในด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System) และระบบจัดการการขนส่ง ( Transportation Management System )และทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพราะเราคือผู้ให้บริการโลติสติกส์ซึ่ง “บริหารโดยคนไทย เป็นธุรกิจของคนไทย พัฒนาโดยคนไทย”

Management System

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เหนือสิ่งอื่นใด เรามุ่งมั่นในการนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการขั้นตอนต่างๆ เราพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสินค้า และโปรแกรมบริหารจัดการขนส่ง จากประสบการณ์ตรงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของงาน สินค้า และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะราย ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์ของเราเอง พัฒนาซอฟแวร์ซึ่งได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์กับกรมการทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าลูกค้าจะใช้โปรแกรมการทำงานแบบใด ๆ สามารถเชื่อมโยงกับระบบของเราได้ด้วยการเชื่อมต่อ API ได้อย่างสะดวก

wmstms

WMS (Warehouse Management System)

เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า จนสินค้าออกจากคลัง เราไม่หยุดยั้งในการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้ทัน
    ลูกค้าอยู่ที่ไหน ก็สามารถเช็คสถานะและความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลา 24 Hrs
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาด สามารถทำการเชื่อมต่อ API เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบที่ลูกค้าใช้งานร่วมกับระบบ WMS
    ลูกค้าสามารถเปิดออร์เดอร์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
    ลูกค้าสามารถร่วมออกแบบรูปแบบรายงานต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

TMS (Transportation Management System)

ได้รับการพัฒนาและถูกใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า ผ่านความสามารถในการตรวจเช็คสถานการณ์จัดส่งแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ได้ทุกที่ ตลอดเวลา 24hrs ซึ่งการติดตามการขนส่งอย่างเป็นระบบช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานแบบเดิมๆ และช่วยให้การขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในระบบ TMS เพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจด้านต่างๆ เราพัฒนา Software TMS เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งของตัวเอง ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าได้

Standard & Certificate

    การบริการที่นำพาความสุขให้กับทุกธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำต่างประเทศ เราบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพระบบ ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

    เราบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานระบบ GMP เพื่อประกันว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของลูกค้าที่เราจัดเก็บและดูแล มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด ในทุกๆ ขั้นตอน ผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

การดูแลและช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด

เมื่อลูกค้ามีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นใดจากเรา เราพร้อมรับฟังเสียงของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเราเข้าใจดีว่า แม้จะวางแผนการทำงานหรือการให้บริการดีเพียงใด ก็ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ประสบปัญหา ดังนั้นเราตระหนักถึงหน้าที่หลักของงานบริการ คือ การสนับสนุน การสร้างประสบการณ์ที่ดีและการสร้างความสนุกสนานจากการส่งมอบหรือการให้ได้รับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

เรามองว่าการบริการไม่ใช่แค่การให้คำตอบเท่านั้น หากแต่เป็นส่วนสำคัญของแบรนด์ของคุณมอบให้กับลูกค้า และเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ เพราะงานที่เราให้บริการเกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมากับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า รวมถึงซัพพลายเออร์ของลูกค้า ดังนั้น “การพิชิตใจลูกค้าคือภาระกิจหลักของงานที่เราให้บริการ”

    เราให้ให้ความสำคัญกับการติดต่อกับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
    เราปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น
    เราใส่ใจกับสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ และไม่เหนื่อยหน่ายกับความต้องการของลูกค้า
    ช่องทางในการสื่อสารของเรากับลูกค้า มีหลากหลายช่องทาง Email, Line, System, Line กลุ่มส่วนตัวเฉพาะลูกค้า
    ทีมงานที่คอยตรวจสอบ และตอบกลับรวดเร็ว ช่วยเร่งแก้ไขข้อบกพร่อง หรือช่วยเหลือลูกค้าได้ภายใน 24 ชม.
    เราสื่อสารกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า

customerservice