เปิดโกดังใหม่ พื้นที่มากถึง 10,000 ตรม.
November 17, 2020
ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ GMP-English
January 13, 2021

การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ก่อนการเข้าทำงานในแต่ละครั้ง การตรวจคุณภาพพนักงานโดยการเป่าแอลกอฮอล์ เป็นการตรวจคุณภาพที่ดีที่สุด โดยใช้ “เครื่องวัดแอลกอฮอล์” ตรวจค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทฯ ทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติงานว่ามีแอลกอฮอล์ในลมหายใจหรือไม่ หากมีก็จะทำให้สภาวะในการทำงานลดน้อยลงไป ดังนั้นพนักงานไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ขณะเข้างานและขับขี่ยานพาหนะเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ในปัจจุบันจึงมีการใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์มามีส่วนร่วมในองค์กรและบริษัท เพื่อทำการบันทึกและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าหรือการปฏิบัติงานของพนักงานที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นระเบียบในการปฏิบัติจึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานได้อีกด้วย