การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์-English
January 13, 2021

เปิดโกดังใหม่ พื้นที่มากถึง 10,000 ตรม.

เปิดโกดังใหม่ 10,000 ตรม. เพื่อขยายการจัดเก็บสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้นวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา Happy delivery ได้ทำพิธีเปิดโกดังใหม่ เเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจากต่างประเทศ และขยายโกดังให้สามารถรองรับสินค้าที่มีปริมาณมาก พร้อมให้บริการการบริหารคลังสินค้าอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า