Business Performance

Happy Delivery หรือ บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด
เกิดจากเพราะเราเล็งเห็นว่า “ทุกธุรกิจต้องมีโลจิสติกส์” ในขณะที่โลกาภิวัตน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก หลายบริษัทฯ ตระหนักรู้และพยายามลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมเพื่อสร้างรากฐานให้มั่นคง รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันหลายบริษัทอยู่นิ่งๆ จนถูกกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทต่างชาติ

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่เล็งเห็นโอกาสและความสำคัญของระบบบริหารจัดการสินค้าในคลังและระบบขนส่งว่ามีผลต่อการดำเนินธุรกิจในทุกสาขา เนื่องจากปัจจุบัน หลายบริษัท หลายองค์กร เริ่มปรับใช้นโยบายต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดการบริหารจัดการบุคลากร ด้วยความตระหนักรู้ถึงความต้องการนี้เอง และด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ผนวกเข้ากับการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการในทุกๆ ขั้นตอน บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “เราคือ ผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์สัญชาติไทย แบบครบวงจร และมีความเป็นมืออาชีพ” ทำหน้าที่

ให้บริการเช่าพื้นที่/เช่าคลังสินค้า

ให้บริการจัดการสินค้าในคลัง

ให้บริการขนส่งสินค้า

ซึ่งเราสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า

“ การให้บริการของเรามีศักยภาพเทียบเท่ากับบริษัทฯต่างชาติ ”

เพราะ Happy ให้ประโยชน์ที่มากกว่า

Why Choose Us ?

Brand Journey

จากจุดเริ่มต้นในการทำงานด้านธุรกิจด้านการขนส่งเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ในการดำเนินกิจการด้าน Logistic จนนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนาองค์กร
มาอย่างต่อเนื่องกลายเป็น Happy Delivery ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน Logistic อย่างครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สิ่งที่เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้ทัดเทียมกับบริษัทฯชั้นนำต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ทั้งในด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System) และระบบจัดการการขนส่ง ( Transportation Management System )และทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพราะเราคือผู้ให้บริการโลติสติกส์ซึ่ง “บริหารโดยคนไทย เป็นธุรกิจของคนไทย พัฒนาโดยคนไทย”

logistic service

Management System

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เหนือสิ่งอื่นใด เรามุ่งมั่นในการนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการขั้นตอนต่างๆ
เราพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสินค้า และโปรแกรมบริหารจัดการขนส่ง จากประสบการณ์ตรงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของงาน สินค้า
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะราย ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์ของเราเอง
พัฒนาซอฟแวร์ซึ่งได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์กับกรมการทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าลูกค้าจะใช้โปรแกรมการทำงานแบบใด ๆ
สามารถเชื่อมโยงกับระบบของเราได้ด้วยการเชื่อมต่อ API ได้อย่างสะดวก

WMS

( WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM )

เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า
จนสินค้าออกจากคลัง เราไม่หยุดยั้งในการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้ทัน

TMS

( TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM )

ได้รับการพัฒนาและถูกใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบขนส่ง
ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า

Standard & Certificate

การบริการที่นำพาความสุขให้กับทุกธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำต่างประเทศ เราบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพระบบ ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

เราบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานระบบ GMP เพื่อประกันว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของลูกค้าที่เราจัดเก็บและดูแล มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด ในทุกๆ ขั้นตอน ผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

การดูแลและช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด

เมื่อลูกค้ามีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นใดจากเรา เราพร้อมรับฟังเสียงของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเราเข้าใจดีว่า
แม้จะวางแผนการทำงานหรือการให้บริการดีเพียงใด ก็ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ประสบปัญหา ดังนั้นเราตระหนักถึงหน้าที่หลักของงานบริการ
คือ การสนับสนุน การสร้างประสบการณ์ที่ดีและการสร้างความสนุกสนานจากการส่งมอบหรือการให้ได้รับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

เรามองว่าการบริการไม่ใช่แค่การให้คำตอบเท่านั้น หากแต่เป็นส่วนสำคัญของแบรนด์ของคุณมอบให้กับลูกค้า และเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ
ของคุณ เพราะงานที่เราให้บริการเกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมากับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า รวมถึงซัพพลายเออร์ของลูกค้าดังนั้น
“การพิชิตใจลูกค้าคือภาระกิจหลักของงานที่เราให้บริการ”