Service Solution

Happy delivery คือผู้ให้บริการด้าน Logistic อย่างครบวงจร
แบบ One-stop service ที่พร้อมด้วยความมุ่งมั่น
และตั้งใจให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

ลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ Happy Delivery

ลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ Happy Delivery

เสียงตอบรับ จากลูกค้า Happy Delivery

Group of Company

การบริหารจัดการที่ดำเนินภายใต้บริษัทกลุ่ม แฮปปี้เดลิเวอรี่ นั้น ดำเนินธุรกิจด้วยการนำเสนอการบริการ
ที่คุณภาพโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงร่วมมือผนึกกำลังในการนำเสนอ
การบริการที่ดีและครอบคลุมงานบริการด้านโลจิสติกส์ให้มากที่สุดตั้งแต่

การให้เช่าพื้นที่ โกดัง-คลังสินค้า, การบริหารจัดการคลังสินค้า ด้วยโปรแกรม WMS ที่มีมาตรฐาน,
ไปจนกระทั่งการขนส่งสินค้าไปจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย รวดเร็ว
ซึ่งกิจกรรมการให้บริการทั้งหมดนี้ถูกดำเนินการบริหารจัดการโดยบริษัทในเครือ 3 บริษัทฯ ได้แก่