บริการให้เช่าคลังสินค้าครบวงจร

ที่ตั้งโกดังต่างๆ ณ ปัจจุบัน

Slide Head office WAREHOUSE. 1-3 Latkrabang Industrial Estate WAREHOUSE GOLDEN
WAREHOUSE 1-3
ming ter warehouse Krungthep Kreetha
warehouse 4

โกดังถนนพัฒนาชนบทสาม (ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่)
เลขที่ 159 , 159/1 , 159/2 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อาคาร 1
เลขที่ 68 ซอยฉิมพลอยผล ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520

อาคาร 2
เลขที่ 68/1 ซอยฉิมพลอยผล ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520

อาคาร 3
เลขที่ 68/2 ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520

โกดังถนนพัฒนาชนบทสาม (ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่)
เลขที่ 36/8 ถนนถนนพัฒนาชนบทสาม แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โกดังนิคมลาดกระบัง เลขที่ 289 ถนนเลียบลำกอไผ่ แขวงคลองลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โกดังหมิงเต๋อ MD เลขที่ 58/1 ถนนพัฒนาชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520