ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงต่อเวลา

บริการจัดส่งพัสดุ พร้อมบริการเก็บเงินปลายทางที่ผู้ค้าสามารถไว้วางใจ ตรวจสอบง่าย ลดภาระการติดตามค่าสินค้าในธุรกิจ
นอกเหนือจากนี้บริษัท ยังมีบริการด้านการขนส่งในรูปแบบต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า
ซึ่งการบริการทั้งหมดของบริษัทฯนั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั้นคือการขนส่งสินค้า
ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงต่อเวลา รวดเร็ว ปลอดภัย ส่งด่วนทั่วไทย ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า เป็นไปได้อย่างราบรื่นตอบสนองความต้องการขนส่งและจัดส่งสินค้าในทุกรูปแบบ
คุณภาพการส่งระดับ Premium ในราคาที่จับต้องได้

ตรวจเช็คสถานการณ์จัดส่งได้ทุกที่ ตลอดเวลา

สามารถแจ้งเลขติดตามสถานะพัสดุ
(Tracking number) ให้ลูกค้าได้โดยแจ้ง SMS

สามารถรับเป็น Link เพื่อตรวจสอบสถานะ
ระหว่างการจัดส่งได้ทันที

Export Tracking number เป็นไฟล์ Excel
เพื่อให้ร้านค้า สามารถนำ Tracking number
ไปแจ้งลูกค้าอย่างง่ายดาย

แฮปปี้เดลิเวอร์รี่ พร้อมส่งต่อความรวดเร็วให้กับคุณ
ด้วยการบริการครอบคลุมในทุกๆพื้นที่ที่คุณต้องการ ”

Domestic Delivery

การจัดส่งภายในประเทศ “ครอบคลุมทั่วไทย ส่งด่วน ส่งไว สินค้าปลอดภัย
ชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ ไว้ใจเรา” จุดเด่นของเรา คือ ผู้ให้บริการส่งสินค้าด้วยตนเอง
ภายใต้ราคาค่าขนส่งที่แข่งขันได้ ตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งได้ทุกที่
ทุกเวลา 24hrs

Worldwide Delivery

บริการส่งพัสดุไปยังต่างประเทศ ด้วยการร่วมมือกับบริษัทขนส่งระดับโลกอย่าง Aramex พร้อมการขนส่งด่วนไปยังต่างประเทศด้วยเครื่องบิน ขนส่งทางรถปลอดภัยไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ พม่า มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น และการขนส่งประหยัดทางเรือ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกการขนส่งได้ตามสะดวก อีกทั้งยังรับประกันความปลอดภัย มั่นใจตลอดการขนส่ง

Condition

เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอๆ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการให้บริการอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ซึ่งเราจะพบเห็นข่าวการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนในทุกเทศกาล ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านที่ใช้บริการกับเรา ไม่ว่าสินค้าเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น จะได้รับการประกันภัยสินค้าตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อตกลงภายใต้สัญญาการให้บริการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ส่ง ผู้ขนส่งตกลงรับผิดชอบในความสูญหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งไม่เกิน 5,000 (ห้าพันพันบาทถ้วน) ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) และผู้ขนส่งจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อ ในกรณีที่เป็นของจัดอยู่ในประเภทต้องห้าม โดยผู้ขนส่งสามารถมีสิทธิในการตรวจสอบ และมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่ง หากพบว่าของที่ส่งเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงเป็นของต้องห้าม ของผิดกฎหมาย หรือรวมถึงของที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะในการจัดส่ง

นอกจากนั้นยังรวมถึงบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยผู้ส่งยินยอมด้วยในการดังกล่าว เมื่อเกิดความสูญหาย/เสียหาย จะต้องแจ้งมูลค่าของสินค้าหรือของที่เสียหาย/สูญหาย เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ส่ง โดยแสดงข้อความบนใบขนส่ง ทั้งนี้จะต้องกระทำก่อนที่ของและ/หรือบรรจุภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้รับของ หากผู้รับลงลายมือชื่อผู้รับบนใบขนส่งเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้รับของเข้าใจและยอมรับว่าผู้รับของได้รับของและ/หรือบรรจุภัณฑ์ โดยสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดี จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายหรือสูญหายได้ ทั้งนี้กรณีที่มีค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการสูญหาย/เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าเกิดขึ้น จากการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแล้ว โดยผู้ส่งของหรือผู้รับของไม่สามารถใช้สิทธิหักค่าเสียหายออกจากจำนวนเงินค่าระวาง (ค่าขนส่ง) และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะชำระให้ผู้ขนส่งได้

ความเสียหายหรือสูญหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ส่งใช้หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรงมากเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับตัวสินค้าและการขนส่ง
ความเสียหายการสูญเสีย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือต่อเนื่องจากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทุ่นระเบิด โตปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นๆ การจลาจล การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การถูกยึดไปใช้โดยกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน
ความเสียหายหรือการสูญเสียจากภัยใดๆ ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหาย หรือการสูญเสียนั้นจะต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ของทรัพย์สิน ได้แก่ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) ของสด สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ