ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าครบวงจร

เราทำแทนคุณทุกขั้นตอน คุ้มค่า ถูกที่ ทันเวลา ผ่านระบบเทคโนโลยี และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
และบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด Multi-Customer หรือ Space Sharing Platform
เราคือคลังสินค้าที่รวมหลายลูกค้าเข้ามาจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บเดียวกันผ่านรูปแบบการจัดเก็บสินค้า
ที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าทุกประเภท ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นการ

จัดเก็บสินค้าแบบวางพื้น

(Flooring storage)

จัดเก็บสินค้าบนชั้นวางสินค้า
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

(Micro Rack and Selective Rack)

จัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ

(Cool Room Storage)